Back to clubs

Atleticky Klub Puma Senec

 • Address Štefánikova 687/3, Senec
 • Sport Atletika
 • Members 50
 • iWatt fans 547
Atleticky Klub Puma Senec
Atletický Klub Puma Senec ako občianske združenie vznikol za účelom rozvoja a podpory Atletiky ako športu, efektívne a organizované využitie voľného času detí a mládeže, povýšiť krúžkovú úroveň na súťažnú, umožniť deťom porovnávať svoje výkony a šikovnosť s inými rovesníkmi. Cieľom je ponúknuť deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú pohybovú aktivitu, systematickú všeobecnú športovú prípravu Naši skúsení tréneri, naučia deti hravou formou základné atletické disciplíny ako sú behanie, hádzanie, vrhanie, skákanie a budú rozvíjať pohybové schopnosti, rýchlosť a obratnosť. Na začiatku deti nie sú nútené, vedené k špecializácií, a preto sa naučia ťažiť zo svojej jedinečnej a nespornej výhody, ktorou je všestrannosť. Nábor nových členov (zápis) je možný aj v priebehu roka denne telefonicky na čísle +421 (0)948 102 660 alebo emailom info@akpumasenec.sk Prijímame deti už od 6-roch rokov… Hlavným cieľom združenia ATLETICKÝ KLUB PUMA SENEC je: podporovať rozvoj a výchovu detí a mládeže rozvíjanie všeobecného pohybového potenciálu detí a mládeže vytváranie primeraných podmienok na zabezpečenie tréningového procesu organizovanie spoločenských športových súťaží organizovať atletické sústredenia, športové tábory vytvárať vhodné podmienky pre činnosť mladých talentovaných športovcov a pre realizáciu nových projektov organizovanie prezentačných športových akcií a podujatí, na ktorých by sa prezentovali deti, mládež, športovci. rozširovať pôsobnosť súčasného športového potenciálu medzi širokou verejnosťou podporovať pohybové aktivity detí a mládeže, športovcov budovať rozvoj talentovaných a športovo nadaných detí a mládeže Občianske združenie “ ATLETICKÝ KLUB PUMA SENEC „ spolupracuje s domácimi organizáciami a grantovými spoločnosťami, s domácimi a zahraničnými vrcholovými športovcami a reprezentantmi.

Location in club competition

 • 266

  Cycling Academy Bratislava

  Cyklistika (cestná cyklistika)

  Bratislava
  1540 clubsRank

  -240 078 iWatts

  The club needs to get 240 078 iWatts to get reward in this round. Help him!

 • 267

  Atleticky Klub Puma Senec

  Atletika

  Senec
  1538.69 clubsRank

  -1 200 457 iWatts

  The club needs to get 1 200 457 iWatts to get reward in this round. Help him!

 • 268

  Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA

  Šport zdravotne znevýhodnených

  Sever
  1526.9 clubsRank

  -480 418 iWatts

  The club needs to get 480 418 iWatts to get reward in this round. Help him!

Loading ...

Support your club!

Share information about your club and get support from fans.

Are you a responsible representative of this club?

Download iWatt App, help the sports club or reward yourself!

Download on App Store Download on Google Play