Back to clubs

Kuchynské bobre

  • Address Kuchyňa, Malacky
  • Sport Iný šport (Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry)
  • Members <10
  • iWatt fans 885
Kuchynské bobre
Klub sa venuje na amatérskej úrovni atletike, cyklistike, lukostrelectvu... Organizuje športové podujatia, súťaže a venuje sa podpore všestranného športu a zdravia.

Location in club competition

Loading ...

Support your club!

Share information about your club and get support from fans.

Are you a responsible representative of this club?