Back to clubs

OHL Sabinov

 • Address Lipany, Sabinov
 • Sport Iný šport
 • Members 10
 • iWatt fans 192
OHL Sabinov
Okresná hasičská liga Sabinov (ďalej len OHL SB) je občianskym združením, ktorého úlohou je pozdvihnutie hasičských súťaží v okrese Sabinov na úroveň, ktorá by spĺňala kritéria modernej hasičskej ligy a bola porovnateľná s úrovňou iných líg Slovenska. Je to liga, ktorá organizuje súťažné kolá v požiarnom útoku. Cieľom OHL Sabinov ako občianskeho združenia, je podpora a rozvoj so zreteľom na hasičský šport. Združovanie a riadenie samostatných hasičských družstiev so záujmom o hasičský šport, ale aj o iné športové a spoločenské oblasti. Organizovanie súťaží v požiarnom útoku a spoločenských podujatí vrátaní ich technického vybavenie. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v hasičskej ale aj športovej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. Spolupráca s verejnosťou, štátnymi i neštátnymi inštitúciami, s fyzickým aj právnickými osobami, ale aj iným občianskym združením. Spolupráca s obdobnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, zároveň ich výmena skúseností. Podpora miestnej a regionálnej kultúry.

Location in club competition

 • 230

  Telovýchovná jednota Slávia Svidník

  Volejbal

  Svidník
  1976.2 clubsRank

  -235 716 iWatts

  The club needs to get 235 716 iWatts to get reward in this round. Help him!

 • 231

  OHL Sabinov

  Iný šport

  Sabinov
  1972.22 clubsRank

  -235 756 iWatts

  The club needs to get 235 756 iWatts to get reward in this round. Help him!

 • 232

  Curling Club Poprad

  Curling

  Poprad
  1941.4 clubsRank

  -236 064 iWatts

  The club needs to get 236 064 iWatts to get reward in this round. Help him!

Loading ...

Support your club!

Share information about your club and get support from fans.

Are you a responsible representative of this club?

Download iWatt App, help the sports club or reward yourself!

Download on App Store Download on Google Play