Zapojte do programu Športom proti obezite detí v aplikácii iWatt aj vašu školu!

Rozhýbte svojich žiakov

aj ich rodičov

Aktivujte vašich zamestnancov

a zlepšite ich život

Nemusia byť atléti

aj chôdza sa počíta

Nepotrebujú špeciálne vybavenie

stačí len smartfón

ilustrace pohybu

Čo je iWatt?

 • iWatt je mobilná aplikácia, ktorá umožní vašim žiakom, rodičom, učiteľom a priaznivcom školy prežiť spoločné športové zážitky aj na diaľku a mimo vyučovacích hodín.
 • Pomáhame deťom, žiakom a celému edukatívnemu odvetviu napredovať v problematike detskej obezity a utužujeme vzťahy od tých najmenších až po starých rodičov.
 • Vďaka pohybu žiakov, detí a každého zapojeného používateľa, ktorý sa pridá medzi podporovateľov, pomáhame športovým projektom a samotným športovým klubom na celom Slovensku.
 • Ukážte vašim deťom, rodičovskej rade, kolektívu učiteľov, že vám záleží na budúcnosti našej krajiny a hlavne zdravia, ktorému prispieva práve pozitívna energia.
Chcem vedieť viac
Každý pohyb sa ráta

Čo je iWatt a ako ho aplikovať do vašej školy?

 • iWatt premieňa pohybové aktivity žiakov, rodičov, známych alebo priaznivcov tried a školy na virtuálnu menu pozitívnej energie – body. Generovaním pozitívnej energie získavajú žiaci pre svoju triedu alebo školu lepšie skóre, na základe ktorého sa pohybuje v rebríčku ale zároveň pozitívnu energiu môžu darovať športovým klubom ktoré bojujú o sponzorské finančné prostriedky vo svojej lige alebo ich vymeniť za užitočné predmety alebo služby v našom Energy Shope.
 • V iWatte môžu súťažiť medzi sebou jednotlivé triedy, krúžky prípadne učiteľský zbor alebo môžu súťažiť medzi sebou školy v rámci mesta, okresu ale aj celej republiky čo dodáva väčšiu motiváciu k pohybu.
 • Súbežne popri súťažení tried alebo škôl vieme identifikovať najaktívnejších jednotlivcov – žiakov na úrovni tried alebo celej súťaže.
 • Chôdza, beh, cyklistika, lyžovanie, plávanie, joga… každý šport je pre nás dôležitý!
"Základnou myšlienkou tohto jedinečného projektu je vytvorenie priestoru pre aktívny životný štýl a moderné technológie pre žiakov, rodičov, priateľov a mnohých aktívnych ľudí. V spolupráci s iWatt tímom sme posunuli tento jedinečný projekt ďalej, zamerali sme sa na motivačný charakter projektu, na jeho dopad na zdravie ľudí, na environmentálny rozmer, na komunitu a prostredie, v ktorom žijeme."
Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ školy EZŠZO

Ako sa zapojiť?

 • iWatt je zadarmo pre každého jedného používateľa teda Vášho žiaka, rodiča alebo priaznivca školy
 • Pohyb je možné merať priamo v iWatte alebo pomocou externých aplikácií (Strava, Garmin atď.) v mobilnom telefón alebo prostredníctvom iného zariadenia na meranie športovej aktivity ako napríklad smart hodinky.
 • Športovať môže každý jeden žiak, učiteľ, rodič alebo priaznivec kdekoľvek bez obmedzenia. Pri starších žiakoch napríklad aj na telesnej výchove, kde si vedia žiaci merať svoj výkon v aplikácii iWatt.
 • Vašu školskú alebo medzi školskú výzvu poprípade súťaž Vám vieme zrealizovať už do 14 dní.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám